Wieś Sośnicowice powstała przed 1281 r., jednak pierwsze wzmianki o osadzie pochodzą z 1305 r. Być może jeszcze przed 1300 r. Sośnicowice otrzymały prawa miejskie, jednak dokumenty historyczne wskazują na datę 1526 r. Podczas wojny trzydziestoletniej w XVII w. miasto i okolica zostały złupione. Podczas wojny siedmioletniej (1756-1763) miasto było zajmowane i niszczone przez wojska pruskie, austriackie i rosyjskie. Ostatecznie Sośnicowice zostały włączone razem ze Śląskiem do Prus. W połowie XVIII w. w okolicy rozpoczęto wydobywanie rud żelaza. W Sośnicowicach uruchomiono wielki piec hutniczy. W latach 1768 i 1780 miasto zniszczyły wielkie pożary. W 1808 r. Sośnicowice utraciły prawa miejskie.

W okresie międzywojennym, w 1921 r. przeprowadzono referendom, w którym mieszkańcy Sośnicowic zagłosowali za pozostaniem w Niemczech (555 głosów na Niemcy i 150 głosów na Polskę). Podczas III powstania śląskiego w 1921 r. wioskę zajął polski oddział powstańczy. Decyzją aliantów, Sośnicowice pozostały w Niemczech.

Podczas II wojny światowej, w styczniu 1945 r. Sośnicowice zostały zajęte przez wojska sowieckie. Następnie wioskę przyłączono do Polski. W 1996 r. Sośnicowice odzyskały prawa miejskie.

Drukuj