• MIROSŁAW SKRZYPCZYK – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół w Szczekocinach, prezes Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego im. Walentego Zwierkowskiego. Organizator i koordynator licznych projektów poświęconych tematyce żydowskiej (m.in. „Żydzi szczekocińscy. Przywracanie pamięci i odkrywanie śladów”, „Polacy i Żydzi razem – wielokulturowość ziemi lelowskiej”), wielu sesji popularnonaukowych i warsztatów edukacyjnych. Jeden z głównych organizatorów Szczekocińskiego Festiwalu Kultury Żydowskiej. Inicjator różnorodnych działań edukacyjnych i artystycznych upamiętniających Żydów szczekocińskich i lelowskich. Współorganizator spotkań młodzieży polskiej i izraelskiej oraz kursów dla nauczycieli, poświęconych historii i kulturze Żydów. Pomysłodawca projektu „Polacy i Żydzi razem – wielokulturowość ziemi lelowskiej”. Laureat nagrody „Chroniąc Pamięć” (2011) i Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała (2014). Autor, współautor, redaktor książek: Żydzi lelowscy. Obecność i ślady, Żydzi szczekocińscy. Osoby, miejsca, pamięć, Chasydzi lelowscy. Spotkania w drodze, Pinkes Szczekocin (polska edycja), Szczekociny w opowieściach mieszkańców. Czasy przedwojenne i wojna. Wyróżniony w konkursie Nagroda POLIN 2016.

Kontakt: miroslaw.skrzypczyk@liderzydialogu.pl

Więcej informacji: http://dialog.org.pl/liderzy-dialogu/pl/lider/miroslaw-skrzypczyk/

Drukuj