Bractwo Chewra Kadisza funkcjonowało w Sopocie od 1914 r. pod nazwą Israelitische Krankenpflege- und Beerdigungsverein (niem. Izraelickie Stowarzyszenie dla Opieki nad Chorymi i Spraw Pogrzebowych). 

Przez wiele lat przewodniczącym Bractwa w Sopocie był właściciel domu towarowego Benno Bieber. Od 1930 r. jego zastępcą był Isidor Lipowski. Biuro Bractwa mieściło się w prywatnym mieszkaniu.

Chewra Kadisza miała za zadanie przygotowywać zmarłych do pogrzebu, organizować pochówki oraz opiekować się cmentarzem. Innymi zadaniami jak np. pomocą ubogim, opieką nad chorymi i in. zajmowała się powstała w 1924 r. Centrala Ogólnej Pomocy Żydowskiej, przemianowana w 1925 r. na Żydowską Centralę Opieki. Stworzyli ją ludzie związani z bractwami Chewra Kadisza z Sopotu oraz Gdańska, gminami z obu miast i innymi organizacjami żydowskimi. 

Bibliografia:

  • Domańska H., Zapomniani byli w mieście. Dzieje Żydów sopockich, Warszawa 2001.
  • Domańska H., Żydzi znad Gdańskiej Zatoki, Warszawa 1997.
  • Berendt G., Żydzi na terenie Wolnego Miasta Gdańska w latach 19201945 (Działalność kulturalna, polityczna i socjalna), Gdańsk 1997, s. 33.

 

Drukuj