Cmentarz żydowski w Siemiatyczach położony jest między ul. Polną a Kościuszki. Zajmuje powierzchnię 2 ha.

Na terenie cmentarza znajduje się zbiorowy grób, w której spoczywa 70 osób zamordowanych podczas drugiej wojny światowej. Mogiła przykryta jest betonową płytą o wymiarach 2 x 3m. Płytę okala ażurowe ogrodzenie metalowe o wymiarach 6 x 6 x 1,2 m.

Od strony północnej i wschodniej przy ul. Polnej zachowany jest oryginalny mur wraz z bramą  z czerwonej cegły.[1.1]

Spis macew z cmentarza żydowskiego w Siemiatyczach jest dostępny na stronie Fundacji Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich: https://cemetery.jewish.org.pl/list/c_65 [dostęp: 08.12.2022].

 

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Archiwum Akt Nowych, Urząd ds. Wyznań, sygn. 132/278