• Avierbuch, Siemiatycka synagoga i przekazy o niej, „Jewriejskaja Starina” 1911, nr 4. 
 • Gilewski I.K., Siemiatycze. Zarys monografii od pradziejów do 1939 r., Siemiatycze 1958. 
 • Głogowska K., Siadkowski M., Swinarska K., Ziomek I., Żydzi, Niemcy, Sowieci. Czasy wojny w pamięci historycznej mieszkańców Siemiatycz [online] http://www.ihuw.pl/antropologia_historyczna/zns.html [dostęp: 09.08.2013]. 
 • Kassian W., Chwila zadumy, „Fołks-Sztyme” 1985, nr 24. 
 • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. Seria nowa, t. XII, z. 1: Województwo białsotockie. Siemiatycze, Drohiczyn i okolice, red. M. Kałamajska-Saeed, Warszaw 1996.
 • Kehilat Siemiatich, Tel Awiw 1965.
 • Kuperhand M., Shadows of Treblinka, Chicago 1998. 
 • Leszczak M., Synagoga w Siemiatyczach, „Białostocczyzna” 1987, nr 7. 
 • Siemiatycze. Studium historyczno-urbanistyczne, opr. L. Kozakiewicz, Warszawa 1957. 
 • Studia i materiały do dziejów Siemiatycz, Warszawa 1989.
 • Wiśniewski T., Bóżnice Białostocczyzny. Heartland of the Jewish Life Synagogues and Jewish Communities in the Bialystok Region, Białystok 1992, ss. 186-187.
 • Wokół Jedwabnego, red. P. Machcewicz i K. Persak, Warszawa 2002.
Drukuj