Cmentarz żydowski w Sokółce - położony na wzniesieniu w północno-zachodniej części miasta przy obecnej ul. Zamenhofa ,w sąsiedztwie szpitala. Założony w 1698 r. - przywilej króla Zygmunta Augusta II. Powierzchnia - 1,6899 ha. Jeden z największych i dość dobrze zachowanych cmentarzy żydowskich na terenie województwa podlaskiego. Porośnięty drzewostanem. Zachowanych ponad 900 macew i blisko 30 sarkofagów, fragmenty obelisków oraz część kamiennego ogrodzenia z początku XX w. Najstarsze zidentyfikowane nagrobki pochodzą z lat: 1751, 1806, 1807, 1811. Dwa ostatnie pochówki datowane na 1940 r. Cmentarz składa się z części tzw. starej ( 915 macew, 3 sarkofagi) i nowej - XX-wiecznej (152 macewy i 24 sarkofagi). W 2007 r. ustawiono tablicę informacyjną:  „W TYM MIEJSCU OD XVII DO XX WIEKU ZNAJDOWAŁ SIĘ CMENTARZ ŻYDOWSKI - PAMIĘCI SPOCZYWAJĄCYCH TU ŻYDÓW, MIESZKAŃCÓW SOKÓŁKI - NIECH DUSZE ICH ZWIĄZANE BĘDĄ W WĘZEŁ ŻYCIA - SOKÓŁKA 2007”. W drzewostanie cmentarza dominują sosny oraz drzewa liściaste - brzozy, topole i klony. We wrześniu 2009 r. przeprowadzono prace porządkowe.

Zaczerpnięte z: Dariusz Stankiewicz, Cmentarze żydowskie województwa podlaskiego. [stan z 05.03.2010]

Drukuj