Rok Liczba mieszkańców Liczba Żydów Procent ogółu mieszkańców
1742 300    
1806 410    
1830 533 16 3 %
1845   14  
1855 717    
1861 705 7 1 %
1885 719    
1905 1 010    
1925 1 004 2 0,2 %
1933 1 123    
1939 1 224    
1950 471    
1970 815    
1985 1 066    
2006 1 200    
Drukuj