• Barran F. R.,Städte–Atlas Ostbrandenburg, Leer 1990.
  • Encyclopedia Judaica, t. XIV, Jerusalem 1978.
  • Heppner A, Herzberg J., Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden und der jüdischen Gemeinden in den Posener Landen, Bromberg 1909.
  • Kemlein S., Żydzi w Wielkim Księstwie Poznańskim 18151848, Poznań 2001.
  • Kirmiel A., Skwierzyna – miasto pogranicza. Historia miasta do 1945, Bydgoszcz 2004.
  • Kirmiel A., Żydzi w Skwierzynie, Gorzów Wielkopolski 2002.
  • Klemt E., Kreis Schwerin (Warthe), t.1–2, Witten 1975–1983.
  • Liczba głów żydowskich w Koronie z taryf roku 1765, Kraków 1898.
  • Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 15641565, cz. I, red. A. Tomczak, Cz. Ohryzko-Włodarska, J. Włodarczyk, Bydgoszcz 1961.
  • Thome B., Schwerin (Warthe) 1793–1945, Kiel 1963.
  • Tscheuschner O., Heimatkunde des Kreises Schwerin, Schwerin 1929.

 

 

 

Drukuj