W wykonanym przez Meira Jakubowicza, prezesa Wyznaniowej Gminy Żydowskiej w Krakowie spisie cmentarzy znajdujących się na terenie woj. krakowskiego z 2 XI 1965 na temat słomnickiego kirkutu znajdujemy następujące informacje: znajduje się on przy ul. Niecałej, jest zamknięty, nie ma dozorcy który sprawował by nad nim opiekę w mieście nie mieszkają też żadni wyznawcy religii mojżeszowej, dotychczasowe nakłady na jego konserwację (utrzymanie) to 19 000 zł, trzeba naprawić ogrodzenie[1.1].

Cmentarz został zniszczony podczas wojny, nie zachowały się żadne oryginalne nagrobki. W 1998 roku staraniem Fundacji Rodziny Nissenbaumów, Związku Żydów Słomniczan w Izraelu oraz Urzędu Miejskiego w Słomnikach cmentarz otoczono metalowym płotem. Związek Żydów Słomniczan ufundował też cztery płyty z czarnego marmuru w kształcie macew, na pierwszej z nich Znajduje się polsko – hebrajski napis: „Bł. P. rodów Żydów w Słomnikach ofiar ludobójczej okupacji niemieckiej 1942 – 1945 dwu tysięcy dzieci kobiet i mężczyzn zgładzonych w Słomnikach, w obozie śmierci w Bełżcu i w męczeńskich obozach koncentracyjnych. „Oby dusze ich żyły pośród żywych”. Na pozostałych wypisano nazwiska ponad 200 rodów żydowskich – przedwojennych mieszkańców Słomnik.

W głębi cmentarza, przy ogrodzeniu, na miejscu zbiorowej mogiły, znajduje się skała z tablicą: "Pamięci Żydów wymordowanych przez hitlerowców w sierpniu 1942 r.". Niestety przez większą cześć roku jest ona nie tylko niedostępna, ale nawet niewidoczna, z powodu wysokiej, nie koszonej roślinności.

Kirkut znajduje się przy polnej drodze stanowiącej przedłużenie ul. Niecałej, przecznicy ul. Krakowskiej po przeciwnej stronie bóżnicy. 
 

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Kazimierz Urban, Cmentarze żydowskie, synagogi i domy modlitwy w Polsce w latach 1944-1966 (wybór materiałów), Kraków 2006, aneks, bez numeracji.