Cmentarz w Słomnikach założono w 1898 roku, na wschód od miasta, na działce przy polnej drodze stanowiącej przedłużenie ul. Niecałej, przecznicy ul. Krakowskiej, po przeciwnej stronie bóżnicy Wskutek zniszczeń do dziś na cmentarzu nie zachowały się oryginalne nagrobki. W 1998 roku, dzięki współpracy Związku Żydów Słomniczan w Izraelu, Fundacji Rodziny Nissenbaumów oraz Urzędu Miejskiego w Słomnikach, cmentarz został uporządkowany i ogrodzony.

W centralnej części nekropolii ustawiono cztery pomniki z czarnego marmuru w kształcie wydłużonych macew, upamiętniające ofiary Holocaustu, które ufundował Związek Żydów Słomniczan.

Na pomnikach wyryto nazwiska 230 rodów żydowskich, które mieszkały w Słomnikach przed wojną.

Na pierwszym z nich znajduje się polsko – hebrajski napis: „Bł. P. rodów Żydów w Słomnikach ofiar ludobójczej okupacji niemieckiej 1942 – 1945 dwu tysięcy dzieci kobiet i mężczyzn zgładzonych w Słomnikach, w obozie śmierci w Bełżcu i w męczeńskich obozach koncentracyjnych. „Oby dusze ich żyły pośród żywych”.

Na innym pomniku - potężnym bloku skalnym, stojącym przy ogrodzeniu, prawdopodobnie w miejscu zbiorowej mogiły - umieszczono tablicę z napisem o treści: "Pamięci Żydów wymordowanych przez hitlerowców w sierpniu 1942 r.".  Niestety przez większą cześć roku jest on nie tylko niedostępna, ale nawet niewidoczny, z powodu wysokiej, nie koszonej roślinności.

Przy synagodze był kiedyś drogowskaz wskazujący kierunek, obecnie oderwana tabliczka, oparta o drzwi, wskazuje mniej więcej właściwą stronę.

Drukuj