Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów

Udział Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców,

wyrażony odsetkiem

1765   1727  
1910   12 023  
1921 27 358 10 988 40,2
1931   10 869  
1939   12 000  

 

Drukuj