Przed 1910 r., mimo, że wśród Żydów przeważali religijni ortodoksi, w dwóch miejskich gimnazjach uczyło się 447 żydowskich dzieci (37,8% wszystkich uczniów) i pracowało blisko 10 wykładowców-Żydów; w tymże roku była zorganizowana szkoła-bursa, do której uczęszczało 30 żydowskich nastolatków z okolic miasta.

Drukuj