Wielka Synagoga w Stryju została wzniesiona w 1817 r., na podstawie przywileju wydanego przez króla Stanisława Augusta w 1766 r. Budowę zakończono za czasów panowania austriackiego.

W drugiej połowie XIX wieku styl arkadowy zmienił się w galicyjskiej manierze budowania synagog. W wielu przypadkach okrągłe łuki zamieniono na łuki podkowiaste, lub na łuki trójkoliste, okrągłe lub spiczaste, takie jakie posiadała synagoga w Stryju odbudowana po pożarze w 1886. W tej kompilacji orientalne elementy dekoracyjne mogą mieć rodowód sefardyjski, a właściwie hiszpański. Poprzez dodanie styl arkadowego, który był zachodni z pochodzenia, społeczność i architekt osiągnęli dwa cele; wizualnie pojednali zwaśnione style aszkenazyjski i sefardyjski w tej samej synagodze, a przy tym wyróżnili ją spośród innych budowli w stylu arkadyjskim, który był używany w różnorakich budowlach publicznych, od baraków i dworców kolejowych do cerkwi greckokatolickich[1.1].

Obecnie budynek jest w stanie ruiny. Na ścianach zachowały się relikty stiuków i polichromii. Uwagę zwracają dwie oryginalne stalowe furtki, ozdobione Gwiazdami Dawida. Brak zadaszenia przyczynia się do postępującego niszczenia ścian.

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Kravtsov Sergey. Jewish Identities in Synagogue Architecture of Galicia and Bukovina, "Ars Judaica", VI, 2010, pp. 81-100