Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1581   54  
1783   80  
1792   96  
1880 880 634 72,1
1921 4801 1100 22,9
2008 20 523    
2012 20 309    

Dane z 1880 r. tylko dla miasteczka. Dane z 1921 r. łącznie dla wsi i miasteczka.

Drukuj