• Encyclopedia of Jewish Life (2001), s. 616: "Kęty".
  • Pinkas HaKehilot, Poland, Vol. 3 (1984), s. 328-329: "Kety".
  • Shtetl Finder (1989), s. 35: "Kenti".
  • Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego (1880-1902), IV, ss. 6-8: "Kęty".
Drukuj