Cmentarz żydowski w Tuszynie zlokalizowany jest w dzielnicy Tuszyn-Las, przy dzisiejszej ul. Wczasowej 7a. Powstał w drugiej połowie XVII wieku – z 1660 r. pochodzi pierwsza wzmianka o Żydach w księgach wójtowskich, a w 1693 r. wiadomość o napływie Żydów wraz z wykupem przez nich działek i domów.

Nekropolia znajduje się na terenie Ośrodka Rekreacyjno- Wypoczynkowego i Dziennego Domu Senior-Wigor, w głębi działki, od strony ul. Wczasowej. Zachodnia granica cmentarza biegnie wzdłuż ul. Wczasowej, północna – wzdłuż ul. Jodłowej. 

Nekropolia została zniszczona podczas II wojny światowej. Dewastacji dokończono już w czasach PRL. W liście wysłanym w 1952 r. przez łódzki oddział Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce do Zarządu Głównego tej organizacji: „W Tuszynie trotuary wyłożone są nagrobkami. Na ogrodzonym cmentarzu kąpielowicze z pobliskiego basenu urządzają sobie coś w rodzaju chłodni. Doszły nas również słuchy, że planuje się zbudowanie jakiegoś obiektu na cmentarzu”. W latach 50. XX w. powstał mur z macew przy ul. Poprzecznej; rozebrano go w 2019 roku.

Drukuj