Cmentarz żydowski w Tuszynie znajduje się przy ul. 3 Maja 49, na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego i Dziennego Domu Senior-Wigor, w głębi działki, od strony ul. Wczasowej. Zachodnia granica cmentarza biegnie wzdłuż ul. Wczasowej, północna granica – wzdłuż ul. Jodłowej.

Cmentarz powstał w drugiej połowie XVII wieku – z 1660 r. pochodzi pierwsza wzmianka o Żydach w księgach wójtowskich, a w 1693 r. wiadomość o napływie Żydów wraz z wykupem przez nich działek i domów.

Nekropolia została zniszczona podczas II wojny światowej. Dewastacji dokończono już w czasach PRL. W liście wysłanym w 1952 r. przez łódzki oddział Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce do Zarządu Głównego tej organizacji: „W Tuszynie trotuary wyłożone są nagrobkami. Na ogrodzonym cmentarzu kąpielowicze z pobliskiego basenu urządzają sobie coś w rodzaju chłodni. Doszły nas również słuchy, że planuje się zbudowanie jakiegoś obiektu na cmentarzu”. W latach 50. XX w. powstał mur z macew przy ul. Poprzecznej; rozebrano go w 2019 roku.

W 2020 r. na cmentarzu żydowskim w Tuszynie ustawiono pomnik z nazwiskami tuszyńskich Żydów oraz głaz z tabliczką powstałą w ramach programu „Oznakowanie cmentarzy Żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej” realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Narodowym Instytutem Dziedzictwa.

Drukuj