1. Звяруга, Я.Г. Сярэдневяковыя археалагічныя помнікі Іўеўшчыны / Я.Г. Звяруга // З гісторыі вякоў і пакаленняў Іўеўскага краю : матэрыялы навук.-практ. краяз. канф., 15 лют. 1998 г., г.п. Іўе / Гродзен. дзярж. ун-т; пад рэд. І.П. Крэня. – Гродна: ГрДУ, 1999. – С.
 2. Корева, А.С. Материалы для географии и статистики России. Виленская губерния. – СПб., 1861.
 3. Материалы, относящиеся к новому общественному устройству в городах империи (городовое положение 16 июня 1870 г.). – Т. V. – СПб., 1879.
 4. Памяць: Гіст.-дакум хроніка Іўеўскага р-на Гродзенскай вобл. / Рэд. Г. Кісялёў (гал. рэд.). — Мн.: БелТА, 2002.
 5. Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897. Т. IV. Виленская губерния. / Под ред. Н.А. Тройницкого. – СПб., 1901.
 6. Побаль, Л.Д. Першабытныя помнікі Іўеўшчыны / Л.Д. Побаль // З гісторыі вякоў і пакаленняў Іўеўскага краю : матэрыялы навук.-практ. краяз. канф., 15 лют. 1998 г., г.п. Іўе / Гродзен. дзярж. ун-т; пад рэд. І.П. Крэня. – Гродна: ГрДУ, 1999. – С.
 7. Покровский, Ф.В. Археологическая карта Виленской губернии. – Вильна, 1893.
 8. Соркіна, І.В. Мястэчкі Іўеўшчыны ў ХІХ ст. / І.В. Соркіна // // З гісторыі вякоў і пакаленняў Іўеўскага краю : матэрыялы навук.-практ. краяз. канф., 15 лют. 1998 г., г.п. Іўе / Гродзен. дзярж. ун-т; пад рэд. І.П. Крэня. – Гродна: ГрДУ, 1999. – С. 77 – 89.
 9. A TANGLED WEB: Polish-Jewish Relations in Wartime Northeastern Poland and the Aftermath  (part 2) / by Mark Paul. – Toronto: Pefina Press, 2009.
 10. Baliński, M., Lipiński, T. Starożytna Polska. – T. 3. – Warzawa, 1846.
 11. Jankowski, C. Powiat oszmiański : materjały do dziejów ziemi i ludzi. Cz. 3. – Peterburg, 1898.
 12. Napoleon Rouda. Przewodnik pa Litwie i Białejrusi. – Wilno, 1909. –  Gdańsk, 1995.
 13. Traby // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich / pod red. B. Chlebowskiego. Т. ХІІ. – Warszawa, 1892. – S. 441.
Drukuj