Holokaust w Trabach

Żydzi mieszkający w Trabach zginęli podczas Drugiej wojny światowej. Zostali oni wywiezieni do getta w Iwju w październiku 1941 roku, a samo getto zostało zlikwidowane w maju 1942 roku. [1.1]. Żydów pochodzących z Trabów  razem z Żydami z miejscowości  Iwje, Lipniszki i  innych miasteczek rejonu iwiejskiego rozstrzelano w pobliżu lasu na drodze  prowadzącej do wioski Stoniewicze . Świadkowie tamtych tragicznych wydarzeń informują o faktach dotyczących losu niektórych Żydów z Trabów . Chaja Nachimowska  z Trabów wpadła do masowego grobu nie będąc nawet zraniona, kiedy usłyszała głosy żydowskich mężczyzn, których przywieziono w celu zakopania dołów, zaczęła krzyczeć, aby ci uratowali ją. Syn trabskiego rabina Uolkina próbował ją wyciągnąć, ową sytuację zobaczył policjant, który zastrzelił kobietę. Podobnie, jedynie zranionym okazał się Szajke  Kozłowski z Trabów, jednak jego nie udało się wyciągnąć. [1.2]. Po rozstrzeleniach mających miejsce w maju 1942 roku niektórzy ocaleni Żydzi iwiejskiego getta zaczęli planować ucieczkę. Podczas akcji z 31 grudnia 1942 roku, część młodzieży, która zawczasu szykowała się do ucieczki, zdołała przebić się przez kordon policji i uciec. W lesie spotkali się oni z Tewje Bielskim, ale później natknęli się na akcję karną niemieckiego garnizonu z Wsieluba. Część Żydów zdołała uciec usłyszawszy strzelaninę. Pośród nich byli również Żydzi z Trabów: Icke, Chaim i Rochl Mintz, Merke  Lewkowicz i jej mąż Kalmanowicz Lejba, Girszke Lewkovicz i Awrum Lewin [1.3].  Ukrywali się oni w lesie w pobliżu wioski Moryna. Lejb Kalmanovicz został zastępcą dowódcy oddziału partyzanckiego Szepsla Szeftela. Części trabskich Żydów udało się ukryć w okolicznych wioskach, gdzie ich znajdowano i zabijano podczas niemieckich nalotów. [1.4]. Żydzi- partyzanci z iwiejskiego lasu szukali i karali  tych chłopów, którzy wydali  ukrywających się Żydów nazistom. Lejb Kalmanovicz i Girszke Lewkovicz zostali zabici, kiedy wracali z negocjacji z oddziałem partyzanckim „Aleksander Newski”, z którym chcieli się połączyć, przez  „antonowców - bandytów, którzy rabowali miejscową ludność. Po tej tragedii ocaleni Żydzi-partyzanci uciekli do Puszczy Nalibockiej do oddziału  „Aleksander Newski”. Wśród nich był Awrum Lewin z Trabów. Większość trabskich uciekinierów schowała się w pobliżu wioski Bakszty, gdzie dziesiątki Żydów z  Iwja i Trabów ukrywali  się od czasów likwidacji iwiejskiego getta. )[1.5]. Wszyscy oni zostali zabici podczas operacji „Hermann”, która miała miejsce w lipcu 1943 roku przeciwko partyzantom z Nalibockiej Puszczy. [1.1.4]. Tajne miejsce zostało wydane Niemcom, którzy zarzucali bunkier granatami. Mintz z Trabów był jednym z tych, którzy chowali się w bunkrze w Morynie,  który przeżył Drugą wojnę światową. Wyemigrował on do Izraela. [1.1.5].

Drukuj

Przypisy

  • [1.1] The Extermination of the Jews in Ivye // http://www.jewishgen.org/yizkor/ivye/ivy503.html
  • [1.2] We Covered the Pits of Our Martyrs // http://www.jewishgen.org/yizkor/ivye/ivy525.html#page530
  • [1.3] The Ivye Partisan Group in the Morin Forest and its Fate //  http://www.jewishgen.org/yizkor/ivye/ivy525.html#page530
  • [1.4] A TANGLED WEB: Polish-Jewish Relations in Wartime Northeastern Poland and the Aftermath (PART TWO) / by Mark Paul. – Toronto: PEFINA Press, 2009. – P. 121.
  • [1.5] The Ivye Partisan Group in the Morin Forest and its Fate // http://www.jewishgen.org/yizkor/ivye/ivy525.html#page530
  • [1.1.4] A TANGLED WEB: Polish-Jewish Relations in Wartime Northeastern Poland and the Aftermath (PART TWO) / by Mark Paul. – Toronto: PEFINA Press, 2009. – P. 121.
  • [1.1.5] The Ivye Partisan Group in the Morin Forest and its Fate // http://www.jewishgen.org/yizkor/ivye/ivy525.html#page530