• Archiwum Państwowe w Lublinie, Urząd Wojewódzki Lubelski, 1918-1939, Wydział Społeczno-Polityczny, sygn. 730, s. 3 - Wykaz bożnic i domów modlitwy w powiecie bielskim z 1922 roku.
  • Archiwum Państwowe w Lublinie, Urząd Wojewódzki Lubelski, 1918-1939, Wydział Społeczno-Polityczny, sygn. 757, s. 3 - Budżet Wyznaniowej Gminy Żydowskiej w Terespolu z 1.02.1928 roku na rok 1928, zawierający po stronie dochodów zyski z łaźni, cmentarza, rzeźni itd.

 

 

Drukuj