Jak podaje K. Bielawski w swym opracowaniu opublikowanym na stronie internetowej http://www.kirkuty.xip.pl/tuczno.htm, cmentarz żydowski w Tucznie położony jest w południowo-zachodniej części miasta, na wzgórzu za młynem. Można dojść do niego ulicą Młyńską. Nie ma informacji o dokładnej dacie powstania nekropolii, przypuszczalnie cmentarz powstał w XVII wieku. Zachowane nagrobki pochodzą z XVIII i XIX stulecia. Najstarszy z nich pochodzi z 1788 roku. Wyryto na nim napis: "Tu spoczywa mąż prawy i poważany, który kroczył drogami wiary, chawer Zelig syn Pinchasa błogosławionej pamięci. Zmarł dnia piątego miesiąca Siwan roku 548 według skróconej rachuby. Niech jego dusza ma udział w życiu wiecznym". Macewy datowane na XVIII i XIX wiek są wykonane z kamieni polnych, z inskrypcjami w języku hebrajskim. Młodsze stele z XIX wieku stanowią przejaw asymilacji - świadczą o tym napisy epitafijne w języku niemieckim. Najmłodszy zidentyfikowany nagrobek nosi datę 1896 r.

Zachowały się pozostałości muru. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 695.

Drukuj