Jan Tomasz Gross po raz kolejny skłania Polaków do konfrontacji z przeszłością. W lutym ukarze się książka ‘Złote żniwa’ opowiadająca o tym, co działo się w Treblince po dokonaniu przez nazistów masowego mordu na Żydach. Inspiracją do badań na ten temat stał się artykuł Piotra Głuchowskiego i Marcina Kowalskiego ‘Gorączka złota w Treblince’, który trzy lata temu ukazał się w ‘Gazecie Wyborczej’. Reporterzy ujawnili, że po zakończeniu wojny tereny wokół obozu koncentracyjnego były przekopywane przez poszukiwaczy kosztowności, którzy rozgrzebywali prochy zmarłych. Historia opisana przez reporterów wzbudziła dyskusję nad postawami Polaków wobec Zagłady. Publikacja Grossa na pewno przyczyni się do pogłębienia wiedzy na ten temat.

Artykuł o książce ‘Złote żniwo’ przeczytać można w styczniowym numerze Tygodnika Powszechnego.

Źródło: Michał Olszewski, Na obrzeżach Zagłady, Tygodnik Powszechny.
 

Drukuj