Niewiele wiadomo o historii torzymskiej gminy żydowskiej. W 1804 r. w mieście zamieszkiwało jedynie 5 Żydów (na całym terenie Ziemi Torzymskiej mieszkało ich zaledwie 104). Dzięki edyktowi emancypacyjnemu wydanemu przez króla Fryderyka Wilhelma III z dn. 11.03.1812 r. cieszyli się prawami obywatelskimi analogicznymi do przysługujących innym obywatelom Prus. Gmina dysponowała cmentarzem zlokalizowanym na tzw. Żydowskich Górach (niem. Judenberge), szkołą i rzeźnią. Nauczycielami, a zarazem rzeźnikami byli: Abraham i Bibo. W 1895 r.  mieszkało tam 24 Żydów, a w 1925 r. – 14. Można przypuszczać, że większość z nich opuściła miasto po dojściu A. Hitlera do władzy i po wydarzeniach tzw. nocy kryształowej (09/10.11.1938)[1.1].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Tekst powstał w oparciu o materiały Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.