Cmentarz żydowski w Turku jest położony na niewielkim wzniesieniu przy obecnej ul. Lutosławskiego, około 4 km od centrum miasta, 300 m na zachód od ul. Chopina. Zajmuje powierzchnię 0,6 hektara. Wiadomo, że znajdował się przy nim dom przedpogrzebowy

Cmentarz został zdewastowany podczas drugiej wojny światowej oraz w latach późniejszych. Jego naziemne ślady uległy zatarciu.

W latach 90. z inicjatywy Muzeum w Koninie cmentarz oznaczono głazem z tablicą z napisem: „Cmentarz Żydowski. Teren prawnie chroniony. Uszanuj miejsce spoczynku zmarłych”. Obecnie na głazie znajduje się tablica z napisem: „Cmentarz żydowski w Turku został założony w początkach lat 80-tych XIX wieku. W czasie II wojny światowej decyzją władz niemieckich z maja 1941 r. został zamknięty i zlikwidowany”.

W 2003 r. z inicjatywy Towarzystwa Turkowian w Izraelu, przy wsparciu miasta Turek i Kopalni Węgla Brunatnego Adamów, cmentarz uporządkowano i ogrodzono. Odsłonięto także pomnik w formie pękniętej macewy, do którego przytwierdzono fragmenty rozbitych płyt nagrobnych. W kolejnych latach na cmentarzu złożono kilkadziesiąt odnalezionych macew.

Część nagrobków z cmentarza w Turku znajduje się w Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem.

Drukuj