20 grudnia 2018 r. w Tykocinie oraz Lublinie odbyły się spotkania promujące pierwszą edycję programu oznakowania żydowskich nekropolii w Polsce. Na ogrodzeniach cmentarzy zostały zainstalowane tablice informacyjne zawierające kody QR, które odsyłają do portalu internetowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa zabytek.pl prezentującego informacje o historii poszczególnych obiektów. Teksty informacyjne przygotowało Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN; opierają się one na hasłach z portalu Wirtualny Sztetl.

W spotkaniach uczestniczyła dyrekcja Narodowego Instytutu Dziedzictwa, przedstawiciele Oddziałów Terenowych NID w Lublinie i Białymstoku, przedstawiciele Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce, Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, samorządów lokalnych oraz instytucji pozarządowych, zaangażowanych w działania dokumentacyjne oraz opiekę nad cmentarzami żydowskimi – Stowarzyszenie „Studnia Pamięci” z Lublina oraz fundacja Centrum Badań nad Historią i Kulturą Małych Miast z Tykocina. W prezentacji programu, które odbyło się w Domu Talmudycznym, siedzibie Muzeum w Tykocinie (oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku), uczestniczył również burmistrz Tykocina, Mariusz Dudziński.

Program oznakowania cmentarzy realizowany jest przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W ramach inicjatywy planowane jest oznakowanie 1206 cmentarzy żydowskich w całej Polsce. W 2018 r. charakterystyczne tablice zostały umieszczone na cmentarzach w Broku, Górze Kalwarii, Lublinie (cmentarz przy ulicy  Kalinowszczyzna), Siedlcach, Tykocinie oraz Warszawie (cmentarz przy ulicy Okopowej).

Drukuj