W 1918 r. w Tyszowcach powstał oddział syjonistyczno-ortodoksyjnej partii Mizrachi. Na jego czele stanął kupiec Gecel Kipersztajn[1.1].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Dąbrowski R., Mniejszości narodowe na Lubelszczyźnie w latach 1918–1939, Kielce 2007, s. 52.