W Archiwum Państwowym w Zamościu oraz Lublinie znajdują się akta stanu cywilnego dotyczące ludności żydowskiej w Tyszowcach.

Baza danych [stan na 8 XII 2008].

Archiwum Państwowe w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Hrubieszowska 69A
tel. (84) 638-93-82
fax 639-23-35
e-mail: [email protected]
www.archiwum.zam.pl [stan na 8 XII 2008].

Archiwum Państwowe w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Jezuicka 13, skr. poczt.113
tel. (81) 532–80–71 do 72
fax 528–61–46
e-mail: [email protected]
www.lublin.ap.gov.pl [stan na 8 XII 2008].

 

miejscowość wyznanie/obrządek rodzaj aktu daty  
Tyszowce mojżeszowe małżeństwa 1826-1875 zespół: 113/0 Zbiór akt urzędów stanu cywilnego
Tyszowce mojżeszowe małżeństwa 1876-1877, 1879-1902 zespół: 785/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Tyszowcach
Tyszowce mojżeszowe urodzenia 1826-1875 zespół: 113/0 Zbiór akt urzędów stanu cywilnego
Tyszowce mojżeszowe urodzenia 1876-1902 zespół: 785/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Tyszowcach
Tyszowce mojżeszowe zgony 1826-1875 zespół: 113/0 Zbiór akt urzędów stanu cywilnego
Tyszowce mojżeszowe zgony 1876-1902 zespół: 785/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Tyszowcach
Drukuj