Pierwsza zorganizowana szkoła powstała w 1833 r. W 1868 r. do szkoły uczęszczało 87 uczniów. Do 1851 r. w szkole żydowskiej w Trzcielu nauczycielem był późniejszy rabin i kaznodzieja dr Gustav Gottheil (zm. w 1903 r. w Nowym Jorku). W szkole uczyli również M. Abraham – 1887, Körpel – 1889, L. Friedländer – 1899 oraz L. Isaak – 1905. W 1910 r. szkoła została zamknięta z powodu zbyt małej ilości uczniów. W okresie międzywojennym dwoje żydowskich dzieci uczęszczało do szkoły ewangelickiej. Po likwidacji szkoły w 1910 r. próbowano stworzyć na jej miejsce prywatną szkołę religijną. Ostatecznie istniejący do dziś budynek, znajdujący się w bezpośredniej bliskości synagogi, zamieniono na dom starców. [patrz ilustracja nr 1, 2 i 3]

Drukuj