• Barran Fritz R., Städte – Atlas Ostbrandenburg, Leer 1990.
  • Bergman Eleonora, Jagielski Jan, Zachowane synagogi i domy modlitwy w Polsce, Warszawa 1996.
  • Heppner A., Herzberg J, Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden und der jüdischen Gemeinden in den Posener Landen, Bromberg 1909.
  • Kirmiel, Andrzej, Żydowskie ślady na środkowym Nadodrzu, referat wygłoszony na sesji naukowej w Collegium Polonicum w Słubicach, listopad 2007, opublikowany w Internecie, m.in: www.transodra.net|http://www.transodra.net]] i [[urle:www.judaica.prv.pl
  • Lewin, Louis, Judenverfolgungen 1655 – 1659, Poznań 1901.
  • Liczba głów żydowskich w Koronie z taryf roku 1765, Kraków 1898.
  • The Encyclopedia of Jewish Life Before & During Holocaust, ed. Elie Wiesel, Shmuel Spector, Geoffrey Wigider, Jerusalem, 2001.

 

 

Drukuj