Cmentarz żydowski w Ustroniu (ul. Katowicka) został założony w 1905 r. w dzielnicy Ustronie-Goje. Parcelę zakupiono od wójta Pawła Lipowczana, tuż przy granicy z Goleszowem.
Podczas II wojny światowej Niemcy zdewastowali cmentarz. W latach siedemdziesiątych XX w. przez środek cmentarza poprowadzono drogę ekspresową z Katowic do Wisły. Część grobów przeniesiono wówczas w obręb cmentarza komunalnego przy ulicy Katowickiej. Dom przedpogrzebowy został zburzony.

Na powierzchni 0,1 hektara nie zachował się żaden nagrobek. Lokalne władze umieściły tablicę informacyjną o następującej treści: "Kwatera żydowska powstała z cmentarza żydowskiego założonego w 1905 r., zdewastowanego w czasie budowy drogi szybkiego ruchu w latach 70-tych. Ocalała część została włączona w 1994 r. do cmentarza komunalnego. Kwaterę odrestaurowano z inicjatywy i na koszt miasta."

Kilka zachowanych obelisków stoi dziś pośród nagrobków katolickich.

Drukuj