• F. Popiołek, Historia osadnictwa w Beskidzie Śląskim, Katowice 1939.
  • I. Panic, Wybór źródeł do dziejów Ustronia tom 1, Cieszyn - Ustroń 1996.
  • J. Wantuła, Karty z dziejów ludu Śląska Cieszyńskiego, Warszawa 1954.
Drukuj