• ul. Tadeusza Kościuszki 69 16-400 Suwałki

Dokumenty hipoteczne dotyczące nieruchomości gminy żydowskiej w Wiżajnach.

Protokół z 18.08.1927 roku z posiedzenia Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Wiżajnach upoważniający przewodniczącego Zarządu Icko Kowalskiego do wpłacenia należności za nieruchomości należące do Gminy oraz dla zaprowadzenia ksiąg hipotecznych.

Protokół sporządzony przez Pisarza Hipotecznego stwierdzający, że w dn.18.08.1927 roku stawił się przewodniczący gminy żydowskiej  w Wiżajnach, aby założyć księgę hipoteczną dla nieruchomości: cmentarza grzebalnego w powierzchni 1,5 ha, dwóch placów z postawionymi na nich dwiema synagogami, placu z wybudowaną na nim łaźnią.

Decyzja z 19.08.1927 roku delegująca Pisarza Hipotecznego dla zaprowadzenia księg hipotecznych.

Drukuj