Pierwsze wzmianki o Żydach mieszkających w Wiżajnach pochodzą z 1646 roku[1.1].

W XIX w. zmienił się diametralnie skład społeczny miejscowości, Polacy stali się mniejszością zdominowaną przez Żydów i Niemców. Ludność miasta nadal zajmowała się głównie uprawą ziemi i drobnym handlem. W XIX w. w mieście został założony cmentarz żydowski, istniała również synagoga. W wyniku represji carskich po upadku powstania styczniowego Wiżajny utraciły prawa miejskie. Na przełomie XIX i XX w. z Wiżajn wyemigrowało bardzo wiele osób. W liczba Żydów w gminie wynosiła 490 na 4939 osoby[1.2].

Liczba Żydów pomiędzy 1867 a 1921 r. zmniejszyła się o 72%. Podczas spisu w 1921 r. żydowskie pochodzenie zadeklarowało 332 mieszkańców Wiżajn na ogólną liczbę 1396.

W październiku 1939 r., po tym, jak miasto znalazło się pod okupacją niemiecką, Niemcy dokonali pogromu Żydów. Wiele osób zostało zabitych, inni musieli uciekać z miasta. Później Niemcy deportowali pozostałych Żydów na terytorium Litwy.

Nota bibliograficzna

  • Wizajny, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, red. S. Spector, G. Wigoder, Volume III, New York 2001, s. 1452.
  • Wiżajny, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 13, Warszawa 1893, s. 688.
Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Wizajny, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, red. S. Spector, G. Wigoder, Volume III, New York 2001, s. 1452.
  • [1.2] Wiżajny, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 13, Warszawa 1893, s. 688.