W Archiwum Akt Nowych w Warszawie znajduje się Plan miasta Wołkowyska autorstwa W. Węglińskiego z 1925 r. (rękopis, wielobarwny, wym. 98 x 75, skala 1:10000)[1.1].

Drukuj

Przypisy

  • [1.1] AAN w Warszawie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, sygn. 269/12