Założone w 1925 roku. Należało do spółki nauczycielskiej „Spójnia” z. o. o. Miało charakter ośmioklasowy, humanistyczny, z polskim językiem wykładowym.

W 1926 r., zatem w pierwszym roku funkcjonowania, było to gimnazjum męskie, nie mające praw gimnazjum państwowego. Liczyło 60 uczniów. Uruchomiono dwie klasy wstępne oraz trzy gimnazjalne; co roku miała być otwierana kolejna klasa wyższa. Jeszcze w 1926 r. szkoła uzyskała niepełne, a w 1930 r. – pełne prawa gimnazjum państwowego.

W roku szkolnym 1930/1931 r. szkoła miała 286 uczniów w 10 „oddziałach”, w tym 53 w klasach przygotowawczych, 107 – w niższych i 126 – w wyższych. Opłata za jednego ucznia wynosiła rocznie w klasach przygotowawczych (klasa 0) 600 zł, w klasach niższych (klasa I–III) 900–1032 zł, a w klasach wyższych (klasa IV–VIII) – 1032 zł.

Rolę dyrektora pełnił Juliusz Ramberg (1926), a w latach 30. XX w. – Arnold Kirszbraun.

W 1925 r. mieściło się przy ul. Leszno 28. W okresie 1930–1939 siedziba znajdowała się przy ul. Długiej 27.

Placówka kontynuowała działalność także w getcie, w formie tajnych kompletów. Ostatni egzamin maturalny odbył się na początku lipca 1942 r., tuż przed wielką wywózką więźniów getta do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Treblinka.

Personel szkoły tworzyli w 1926 r. (przedmiot):

 • Centnerszwer Maksymilian (ur. 1889) – śpiew;
 • Centnerszwer Stanisława (ur. 1889) – rysunki;
 • Edelman Adolf Włodzimierz (ur. 1895) – fizyka, chemia;
 • Essigman Norbert, dr (ur. 1895) – lekarz szkolny, higiena;
 • Fabian Regina (ur. 1878) – przyrodoznawstwo;
 • Fliegelman Józef (ur. 1885) – matematyka;
 • Halberstat Stefania (ur. 1900) – geografia;
 • Kirszbraun Arnold, dr (ur. 1895) – łacina, historia;
 • Klein Arnold (ur. 1898) – religia;
 • Lewi Bronisława (ur. 1903) – przyrodoznawstwo;
 • Luxenburg Jan Andrzej (ur. 1904) – geografia;
 • Ramberg Juliusz, dr (ur. 1896) – łacina;
 • Reicher Janina (ur. 1892) – sekretariat;
 • Sachs Ewa (ur. 1871) – język francuski;
 • Salinger Rafaela (ur. 1889) – historia, język niemiecki;
 • Sunderland Czesława (ur. 1886) – rysunki (to Celina Sunderland – muza Leśmiana);
 • Szatkowska Felicia (ur. 1891) – przyrodoznawstwo;
 • Tom Ewa (ur. 1893) – przyrodoznawstwo;
 • Weiss Feliks (ur. 1888) – matematyka;
 • Wiener Ludwik (ur. 1885) – historia;
 • Żółtkowska Gita, dr (ur. 1888) – język niemiecki.

Źródło:

 • Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych, Warszawa – Lwów 1926, s. 252.
Drukuj