Gimnazjum żeńskie Towarzystwa Ortodoksów „Chawaceles” powstało w okresie okupacji niemieckiej Warszawy w czasie pierwszej wojny światowej (1915–1918), a koncesję otrzymało 15 czerwca 1920 roku. W 1921 r. szkoła utraciła jednak prawa gimnazjum państwowego; odzyskała je w formie niepełnej w 1931 roku. W 1937 r. zmieniono nazwę na Prywatne Gimnazjum i Liceum „Chavaceles” [pisownia oryginalna – przyp. red.]. Obowiązki dyrektora pełnili: Salomea Tenenwurcel (1918–1919), Leon Niemcewicz (1921–1924), Alicja Hollender (1925-1926) oraz Idessa Goldwasser, później używająca nazwiska Goldwasser-Funt (od 1929).

Od 1921 r. siedziba znajdowała się przy ul. Wielkiej 18. Szkoła miała charakter siedmioklasowy, humanistyczny, nominalnie z polskim językiem wykładowym, bez praw gimnazjum państwowego. Zorganizowano 8 „oddziałów” ze 135 uczennicami. Dyrektorką była Alicja Hollender, wedle rejestru posiadająca dwa doktoraty – z filozofii i medycyny.

W roku szkolnym 1930/1931 r. szkoła miała 126 uczennic, w tym 21 w klasach przygotowawczych, 32 – w niższych i 73 – w wyższych.

Od 1931 r. siedziba znajdowała się przy ul. Świętojerskiej 22. W 1937 r. szkoła miała charakter sześcioklasowy.

Istniała jeszcze w getcie warszawskim, w formie tajnych kompletów.

Personel szkoły w 1926 r. tworzyli (przedmiot):

 • Baumberg Maurycy (ur. 1883) – język rosyjski;
 • Borensztejn Judyta (ur. 1896) – przyrodoznawstwo;
 • Brotmacher Rachela (ur. 1894) – język polski;
 • Dessew Róża (ur. 1894) – język hebrajski, historia;
 • Dębska Estera (ur. 1890) – język hebrajski, historia;
 • Etkies Rozalia (ur. 1893) – higiena;
 • Frydman Edwarda (ur. 1901) – język polski;
 • Ginsburg Abraham (ur. 1896) – język hebrajski;
 • Grynwald Adela (ur. 1902) – historia;
 • Hollender Alicja, dr (ur. 1890) – język niemiecki;
 • Jesion Leokadia (ur. 1897) – rysunki;
 • Kachel Ruta (ur. 1882) – przyrodoznawstwo;
 • Kirszbraun Edward (ur. 1897) – łacina;
 • Lewin Roma (ur. 1899);
 • Moronowicz Eleonora (ur. 1879) – matematyka;
 • Palewska Guta (ur. 1899) – matematyka;
 • Papierny Róża (ur. 1895) – język niemiecki;
 • Ramet Jadwiga (ur. 1899) – gimnastyka;
 • Trokenheim Ewa (ur. 1893) – matematyka;
 • Wolter Edwarda (ur. 1898) – śpiew;
 • Złotouska Henryka (ur. 1894) – historia;
 • Zylberklang Bronisława (ur. 1897) – gimnastyka, śpiew.

Źródła:

 • Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych, Warszawa – Lwów 1926, ss. 265–266.
Drukuj