Założone w 1917 r., stanowiło rzadki przypadek placówki koedukacyjnej. Miało charakter szkoły rozwojowej, następnie matematyczno-przyrodniczej. Zmiany nazwy wiązały się zarówno z przekształceniami placówki, jak i zmianami stanu cywilnego właścicielki-dyrektorki: Gimnazjum Koedukacyjne, wł. Felicja Buki (1926); Gimnazjum Realne Koedukacyjne Felicji Buki-Cygielsztrajch (do 1930); Gimnazjum Koedukacyjnej Felicji Cygielsztrajch (ostatnia). Normy płac personelu były uzgodnione ze Związkiem Zawodowym Nauczycieli Szkół Żydowskich. Szkoła została zlikwidowana w 1933 roku.

Siedziba znajdowała się przy ul. Orlej 11. Placówka miała z początku niepełne prawa gimnazjum państwowego, które utraciła w 1928 roku. Językiem wykładowym był polski.

W 1926 r. szkoła miała 9 „oddziałów” w systemie ośmioklasowym, z 87 uczniami i 176 uczennicami. W roku szkolnym 1930/1931 r. miała łącznie 114 uczennic i uczniów w 8 „oddziałach”, w tym: 28 w klasach przygotowawczych, 50 – w niższych i 36 – w wyższych. Opłata wynosiła rocznie w klasach przygotowawczych (klasa 0) 400–600 zł, w klasach niższych (klasa I–III) 800 zł, a w klasach wyższych (klasa IV–VIII) – 1000 zł. Zwracają uwagę niespotykane proporcje liczebności dużego personelu do stosunkowo niewielkiej liczby uczniów.

Personel szkoły w 1926 r. tworzyli (przedmiot):

 • Aszkenazy Helena (ur. 1892) – język francuski (absolwentka Sorbony);
 • Buki-Cygielsztrajch Felicja (ur. 1885) – język polski;
 • Cukier Melanja (ur. 1888) – język niemiecki;
 • Cygowa Tekla (ur. 1888) – fizyka, przyrodoznawstwo;
 • Erenrajch Izaak (ur. 1892) – historia;
 • Fracht Bela (ur. 1890) – koncentracja (?);
 • Frejlich Kazimierz (ur. 1890) – matematyka;
 • Goldflus Stanisław (ur. 1894) – chemia;
 • Herman Balbina (ur. 1896) – geografia, przyrodoznawstwo;
 • Herszberg Henryk (ur. 1898) – fizyka;
 • Herszberg Teresa (ur. 1892) – prace ręczne;
 • Heuer Anna, dr (ur. 1888) – lekarka szkolna;
 • Hildebrand Władysław (ur. 1900) – matematyka;
 • Horwic Ludwik, dr (ur. 1875) – przyrodoznawstwo;
 • Hufnagel Leon, dr (ur. 1893) – fizyka;
 • Karlandzki Zygmunt, dr (ur. 1894) – lekarz szkolny;
 • Mandelbaum Bernard (ur. 1888) – język polski;
 • Melchior Edwarda (ur. 1891) – niemiecki;
 • Pacewicz Bronislaw (ur. 1881) – prace ręczne;
 • Purman Stefan, dr (ur. 1895) – język polski;
 • Rozenbaum Ignacy (ur. 1896) – język francuski, propedeutyka filozofii;
 • Rubinrot Stefan (ur. 1887);
 • Segał Justyna (ur. 1902) – gimnastyka;
 • Szlosberg Róża (ur. 1893) – rysunki, prace ręczne;
 • Szuldberg Anna (ur. 1896) – przyrodoznawstwo;
 • Szwarcman Henryka (ur. 1892) – matematyka, fizyka;
 • Wajdenfeld Bronisława (ur. 1896) – śpiew;
 • Wilczyńska Julia (ur. 1880) – geografia;
 • Zygelman Franciszka (ur. 1891) – geografia.

Źródła:

 • Konarski S., Warszawskie średnie szkolnictwo ogólnokształcące, [w:] Warszawa II Rzeczypospolitej 1918-1939, 5, Warszawa 1973, s. 216.
 • Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych, Warszawa – Lwów 1926, s. 268.
 • Szkoły w Rzeczpospolitej Polskiej w roku szkolnym 1930/1931, Warszawa 1933, s. 478.
Drukuj