Cmentarz żydowski w warszawskim Aleksandrowie jest najmniej znaną nekropolią zmarłych wyznania mojżeszowego, położoną w obecnych granicach Warszawy. Cmentarz powstał prawdopodobnie w 1935 r. pomiędzy obecnymi ul. Podkowy i ul. Sosnową. Zajmował powierzchnię ok. 2,7 hektara. W rejestrze gruntów Wydziału Geodezji Gminy Wawer działka ta jest oznaczona numerem 992 i opisana jako „dawny cmentarz żydowski”.

Cmentarz jest miejscem pochówku Żydów z Falenicy i pobliskich miejscowości. Jak twierdzą starsi mieszkańcy, w czasach II wojny światowej grzebano tu także zmarłych i zabitych w getcie falenickim. Podczas działań wojennych w latach 1944–1945, nekropolia została zniszczona. Jak wspominają niektórzy, żołnierze Armii Czerwonej wykorzystywali macewy jako tarcze strzelnicze. Po wyzwoleniu teren nekropolii zalesiono. Zbigniew Niziński, pasjonat od lat dokumentujący cmentarze żydowskie w Polsce, podczas wizji lokalnej przeprowadzonej w 2004 r. na terenie cmentarza odnalazł tylko pojedyncze gruzy, będące prawdopodobnie fragmentami nagrobków.

Drukuj