Cmentarz żydowski w warszawskim Aleksandrowie jest najmniej znaną nekropolią zmarłych wyznania mojżeszowego, położoną w obecnych granicach Warszawy. Cmentarz powstał prawdopodobnie w 1935 r. pomiędzy obecnymi ul. Podkowy i Sosnową. Zajmował powierzchnię ok. 2,7 hektara. W rejestrze gruntów Wydziału Geodezji Gminy Wawer działka ta jest oznaczona numerem 992 i opisana jako „dawny cmentarz żydowski”.

Cmentarz jest miejscem pochówku Żydów z Falenicy i pobliskich miejscowości. Jak twierdzą starsi mieszkańcy, w czasach II wojny światowej grzebano tu także zmarłych i zabitych w getcie falenickim. Podczas działań wojennych w latach 1944–1945, nekropolia została zniszczona. Podobno żołnierze Armii Czerwonej wykorzystywali macewy jako tarcze strzelnicze. Po wyzwoleniu teren nekropolii zalesiono. Obecnie na terenie cmentarza można odnaleźć pojedyncze ułomki kamienne, będące prawdopodobnie fragmentami nagrobków oraz relikty dołów grobowych. Lokalizacja cmentarza została oznaczona kamienną tablicą stylizowaną na macewę.

Drukuj