Najstarszy znany cmentarz żydowski w Warszawie istniał już w XV wieku. Znajdował się „na drodze wiodącej do Czerska”. Według przypuszczeń niektórych badaczy, mógł być zlokalizowany w rejonie obecnej ul. Bednarskiej lub zbiegu ulic Krakowskiego Przedmieścia i Karowej. Cmentarz funkcjonował do momentu wygnania Żydów z Warszawy w 1498 roku. W 1522 r. grunt cmentarny książęta mazowieccy darowali jednemu z mieszczan. Jak dotąd nie odnaleziono żadnych śladów nekropolii.

Bibliografia

  • Schiper I., Cmentarze żydowskie w Warszawie, Warszawa 1938.
Drukuj