Budynek wedle projektu Henryka Juliusza Gaya, wzniesiony w latach 1924–1925, przeznaczony był pierwotnie dla Kasy Chorych M. st. Warszawy. Mieścił również aptekę. Po reformie systemu ubezpieczeń, w 1935 r. przejęty został przez Ubezpieczalnię Społeczną nr 1.

W 1940 r. gmach znalazł się w granicach getta. Funkcjonowała w nim Żydowska Szkoła Pielęgniarstwa, założona w 1923 r. przy Szpitalu Starozakonnych na Czystem. Szkołą kierowała Luba Blum-Bielicka, instruktorka pielęgniarstwa, żona działacza Bundu i powstańca w getcie warszawskim Abraszy Bluma. Jedną z uczennic szkoły była Alina Margolis, późniejsza żona Marka Edelmana. W czasie likwidacji „małego getta” w lecie 1942 r. uczennice Szkoły Pielęgniarstwa zostały przesiedlone na ul. Gęsią.

Po wojnie na zewnętrznej ścianie budynku odsłonięto tablicę poświęconą Lubie Blum-Bielickiej z napisem: W tym budynku w latach 19401942 w getcie warszawskim Luba Blum-Bielicka (19051973) prowadziła Żydowską Szkołę Pielęgniarek. Za swoje bohaterstwo i poświęcenie została odznaczona Medalem Florence Nightingale przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż.

Obecnie w budynku mieści się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Mariańska”[1.1].

Drukuj
Przypisy