Warszawa, 30.01.2018

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich wyraża najwyższe zaniepokojenie z powodu pojawiających się ostatnio nieodpowiedzialnych opinii o charakterze antysemickim. Szczególnie godne ubolewania jest, gdy na takie wypowiedzi, będące przejawem nietolerancji, pogardy, zaślepienia i braku wrażliwości, pozwalają sobie pisarze lub inne osoby publiczne. Hasło fałszywie pojętej wolności wypowiedzi stało się dla wielu zabierających głos tożsame z przyzwoleniem na agresję, wypowiedzi obraźliwe czy wręcz rasistowskie. 

Ostrzegamy, że eskalacja negatywnych emocji grozi nieobliczalnymi konsekwencjami w życiu społecznym; pociąga za sobą także utratę dobrego imienia Polski na świecie jako kraju ceniącego wolność i pokój, w przeszłości – ciężko doświadczonego przez historię. Literatura polska, dotycząca okresu II wojny światowej, jest bardzo bogata; przedstawiła ona wstrząsające świadectwa faktów, dramatyzm przeżyć i egzystencjalną katastrofę człowieczeństwa. 

Anna Nasiłowska, Prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

Drukuj