Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego realizuje nowy projekt: Wirtualne spotkania z materialnym dziedzictwem Żydów polskich. Projekt ten jest realizowany jako zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021.”

Projekt Wirtualne spotkania z materialnym dziedzictwem Żydów polskich składa się z dwóch części. Pierwszą stanowi uruchomienie strony internetowej https://www.synagogues-fodz.com/pl,  na której można znaleźć wirtualne modele i spacery zabytków żydowskiego dziedzictwa (synagog, domu przedpogrzebowego, beit-midrasza i cmentarzy).

W drugiej części Fundacja przygotowuje cykl webinariów prowadzonych w języku angielskim na temat historycznej i kulturowej wartości materialnego dziedzictwa żydowskiego w Polsce oraz wyzwań stojących przed partnerami ze strony polskiej i żydowskiej zaangażowanymi w jego ochronę.

Dotąd odbyły się dwa spotkania. W pierwszej dyskusji zatytułowanej „Synagogi: -  Ślady historii, czyli o  budynkach i związanych z nimi społecznościami” udział wzięli z prof. Thomas C. Hubka z Wydziału Architektury Uniwersytetu Wisconsin-Milwaukee, autor „Resplendent Synagogue: Architecture and Worship in an 18th century Polish Community” i prof. Marcin Wodziński, kierownik Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, autor książki “Chasydyzm. Atlas historyczny”. Webinarium można zobaczyć online:

 

 

W czasie drugiego spotkania o potencjale kulturowym i edukacyjnym zabytków żydowskich rozmawiali Helise Lieberman, dyrektor Fundacji Centrum Taubego i Glenn Kurtz, autor „Three Minutes in Poland: Discovering a Lost World in a 1938 Family Film”. Również ta dyskusja jest dostępna online:

 

 

Trzeci i ostatni webinar zatytułowany „Synagogi: Stan zachowania i perspektywy na przyszłość” odbędzie się 7 grudnia o godzinie 19:00 na platformie ZOOM. Gośćmi będą dziennikarka i autorka książek na temat historii i dziedzictwa Żydów środkowoeuropejskich Ruth Ellen Gruber, designerka, architektka i artystka Natalia Romik, dyrektor cmentarza Żydowskiego przy Okopowej w Warszawie Witold Wrzosiński oraz dyrektor FODŻ Piotr Puchta. Zainteresowanych zapraszamy do rejestracji pod tym linkiem.

 

Zapraszamy do zwiedzania, korzystania za spacerów jak i do odsłuchu i rejestrowania się na webinaria!

 

Projekt ten jest realizowany jako zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021.”

 

Drukuj