Prowadzony od 2018 r., z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w stałej, bliskiej współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, program opisu i oznakowania cmentarzy żydowskich w Polsce przyniósł już wielorakie owoce.

W obecnych granicach Polski udało się zlokalizować 1151 cmentarzy żydowskich, a także zebrać informacje o kilkunastu innych (przeważnie średniowiecznych i prywatnych). 338 cmentarzy uzyskało nowe opisy, a na ok. 20 odbyły się uroczyste prezentacje oznakowań. Stan kilkuset nekropolii zweryfikowano in situ podczas prac terenowych, rozpoczęto także wiele działań upowszechniających wiedzę o społecznościach i gminach żydowskich, które je stworzyły (m.in. trwa pełne polskie tłumaczenie historycznego dzieła Heppnera i Herzberga Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden und der jued. Gemeinden in den Posener Landen..., poświęconego skupiskom żydowskim w zaborze pruskim). Wszystkie zebrane dane są sukcesywnie udostępniane w odpowiednich hasłach na portalu Wirtualny Sztetl.

Wśród wykonanych prac warto zaznaczyć wykonanie serii dokumentacji i indeksacji zespołów najcenniejszych pomników z wybranych cmentarzy, których efekty stopniowo przekazywaliśmy Czytelnikowi w naszej bazie nagrobków żydowskich. W ostatnich latach takie prace objęły następujące nekropolie:

Opisane działania zostały zrealizowane w ramach projektu „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe”, finansowego z grantu udzielonego Muzeum POLIN przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy.

Ceremonia upamiętnienia cmentarzy odbyły się w ramach programu „Oznakowanie cmentarzy żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej” realizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Drukuj