Fundacja Shalom powstała w 1988 r. z inicjatywy Gołdy Tencer – aktorki Teatru Żydowskiego im. E.R. Kamińskiej. Celem Fundacji jest promowanie kultury żydowskiej i przekazywanie jej dziedzictwa ogółowi społeczeństwa, co realizuje się poprzez liczne przedsięwzięcia o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Jednym z najważniejszych projektów jest Centrum Kultury Jidysz, które zajmuje się działalnością dydaktyczną, kulturalną i naukową. Od 2002 r. Fundacja prowadzi letnie Międzynarodowe Seminaria Kultury i Języka Jidysz. Co dwa lata, wspólnie z ministerstwami edukacji Polski i Izraela, Fundacja organizuje ogólnopolskie konkursy „Historia i kultura Żydów polskich” – przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimanzjalnych oraz „Na wspólnej ziemi” – proponowany dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych. Z inicjatywy Fundacji powstało pierwsze po drugiej wojnie światowej przedszkole żydowskie w Warszawie oraz szkółka niedzielna dla dzieci żydowskich. Kolejne projekty to: Uniwersytet Trzeciego Wieku, Ogólnopolski konkurs wiedzy o historii i kulturze Żydów Polskich, Ogólnopolski Przegląd Piosenki Żydowskiej oraz Żydowski Uniwersytet Otwarty. Wraz z Polskim Stowarzyszeniem im. Janusza Korczaka Fundacja doprowadziła do zbudowania pomnika w centrum Warszawy pomnika Janusza Korczaka (2006).

Ważnym dziełem była również wystawa pt. „I ciągle widzę ich twarze”. W 1994 r. Fundacja ogłosiła apel o nadsyłanie zdjęć Żydów polskich. W ten sposób udało się zgromadzić 9 tys. fotografii. Przesłali je mieszkańcy Polski, Izraela, Wenezueli, Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Argentyny i Kanady. Po raz pierwszy zaprezentowano je na wystawie pt. „I ciągle widzę ich twarze”, urządzonej w warszawskiej Zachęcie w 1996 roku. Następnie wystawa gościła w wielu miastach w Polsce i na świecie: Krakowie, Łodzi, Frankfurcie nad Menem, Los Angeles, Paryżu, Meksyku, Detroit, Jerozolimie, Sankt Petersburgu, Brukseli, Pradze, Buenos Aires, Nowym Jorku, Wiedniu i Londynie. Wydano również album pod tytułem I ciągle widzę ich twarze.

Najbardziej znanym przedsięwzięciem Fundacji Shalom jest organizowany corocznie od 2004 r. Festiwal Kultury Żydowskiej „Warszawa Singera”. Od kilku lat Fundacja pod honorowym patronatem Prezydenta RP organizuje też w Warszawie obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Holokauście.

Fundacja Shalom

Pl. Grzybowski 12/16, 00–104 Warszawa
Tel. 22 620 30 36, 22 620 30 37, 22 620 30 38. E-maile: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]. Strona www: www.shalom.org.pl

Drukuj