Wydawany przez Fundację Shalom kwartalnik „Cwiszn” ukazuje się od 2010 r. Pismo poświęcone jest szeroko pojętej kulturze jidysz zarówno w jej historycznym, jak i współczesnym wymiarze. W jidysz słowo „cwiszn” oznacza pomiędzy”, i w takiej przestrzeni redakcja chce kwartalnik umiejscowić: między różnymi czasami, między kulturą żydowską a polską, wreszcie – między różnymi dziedzinami sztukami: literaturą, sztukami wizualnymi, teatrem, komiksem oraz filmem.

W redakcji kwartalnika „Cwiszn” zasiadają m.in.: Karolina Szymaniak (redaktor naczelna)  literaturoznawczyni, tłumaczka, redaktorka i lektorka języka jidysz; Anna Szyba – absolwentka kulturoznawstwa, współpracowniczka Anki Grupińskiej w projektach „Świadek Żydowskiego Stulecia” oraz „Zapisywanie Żydowskiego Świata w Polsce”, doktorantka w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego; Barbara Klicka – poetka, prezeska Fundacji 100 Szt., publikowana m.in. w Studium, Kursywie, LiteRacjach, Arkadii; Agata Kondrat  germanistka, zajmująca się badaniem szeroko rozumianych wpływów języka polskiego na jidysz, stypendystka m.in. The Goldstein-Goren Diaspora Research Center, Vilnius Yiddish Institute oraz YIVO Institute for Jewish Research; Kasia Kazimierowska  redaktor w dzienniku Rzeczpospolita i w kwartalniku Res Publica Nowa, współpracowniczka Kultury Liberalnej”; Marek Tuszewicki – historyk, tłumacz i lektor języka jidysz, doktorant w Instytucie Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; Anna Tenenbaum – absolwentka wiedzy o kulturze na Filologii Polskiej UJ, pracująca dla Fundacji Joint Distribution Committee Poland, współtworząca JCC Warszawa.

Do przełomu 2013 i 2014 r. ukazały się: rocznik 1 nr 1/24 (wiosna/latozima 2010); rocznik 2 nr 1/24 (wiosna/latozima 2011) + dodatek specjalny do nr 4; rocznik 3 nr 1/23 (wiosna/latojesień 2012); rocznik 4 nr 1/2–3 (wiosna/lato–jesień 2013). Spisy treści wraz z tekstami wielu artykułów w formacie PDF można znaleźć na stronie http://www.cwiszn.pl/pl/pages/show/aktualnosci – prawa kolumna [dostęp: 12.02.2014].

 

Cwiszn. Żydowski kwartalnik o literaturze i sztuce

Pl. Grzybowski 12/16, 00–104 Warszawa,

Tel. 22 620 30 36, 22 620 30 37, 22 520 30 38. E-mail: [email protected] Strona www: http://www.cwiszn.pl

Drukuj