Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie jest jedną z siedmiu gmin wchodzących w skład Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. Jej członkami mogą być osoby, których przynajmniej jedno z dziadków było Żydem – na podstawie tzw. Prawa Powrotu.

Obecnie Gmina zrzesza ok. 700 członków, a ich liczba sukcesywnie wzrasta. Członkowie społeczności to ludzie młodzi i starsi, aktywni zawodowo i seniorzy – wszyscy, którzy chcą działać na rzecz społeczności i być jej częścią. Swoje miejsce może tu znaleźć każdy, niezależnie od swojej religijności. Gmina nie jest organizacją ortodoksyjną, członkowie społeczności spotykają się na modlitwach zarówno w ramach nurtu tradycyjnego, jak i reformowanego.

Gmina dysponuje własną synagogą – jest to jedyna zachowana przedwojenna synagoga warszawska, wzniesiona przy ul. Twardej 6 z fundacji Zalmana i Rywki Nożyków. W synagodze odbywają się ortodoksyjne modlitwy codzienne (szachrit, mincha, maariw), modlitwy szabatowe i świąteczne (Jom Kipur, Purim, Chanuka i inne).

Członkowie Centrum Społeczności Postępowej spotykają się na modlitwy szabatowe w lokalu w Al. Jerozolimskich 53.

Przy Gminie funkcjonuje mykwa, sklep koszerny, bractwo pogrzebowe Chewra Kadisza, kuchnia i stołówka koszerna, Klub Seniora, Grupa Kobieca oraz biblioteka.

W Warszawie przy ul. Okopowej 49/51 funkcjonuje cmentarz grzebalny. Na drugiej z warszawskich nekropolii żydowskich (ul. św. Wincentego 15) w 2018 r. została otwarta wystawa „Dom wieczności – Bejt Almin” poświęcona historii tego cmentarza oraz żydowskiej kulturze sepulkralnej.

Członków Gminy obejmuje system pomocy społecznej, udzielanej osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, jak również ofiarom Holokaustu. Pomoc dociera także do osób nagrodzonych medalem „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata”. Jej forma może być różna: rzeczowa lub finansowa. Gmina może zapewnić też poradnictwo prawne, lekarstwa lub pomoc wolontariuszy.

Gmina jest animatorem życia lokalnej społeczności żydowskiej, a jej celem jest stwarzanie coraz szerszej oferty społecznej, edukacyjnej i kulturalnej. 

Gmina wydaje kwartalnik „Kolbojnik. Biuletyn GWŻ”, prowadzi stronę internetową i konto w serwisie facebook.com, na których publikowane są najnowsze informacje o gminnych wydarzeniach.

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie
ul. Twarda 6
00-950 Warszawa
tel.: (+48) 22 652 28 05
https://warszawa.jewish.org.pl/

Drukuj