Najstarsze wzmianki o Wistkitkach pochodzą z 1221 roku. Pierwotnie, dwór i istniejąca wokół niego osada znajdowały się na terenach dzisiejszych Starych Wiskitek przy trakcie prowadzącym z Rawy do Sochaczewa. W osadzie wielokrotnie bywali polscy królowie zatrzymując się w czasie polowań w Puszczy Wiskickiej w drewnianym dworze myśliwskim. Miasto lokowano po raz pierwszy w XIV wieku. Wtedy zapewne przeniesiono osadę na nowe tereny.

Po raz pierwszy jako miasto Wiskitki były wzmiankowane w 1349 roku. Prawa miejskie utraciły w XVI w., ale odzyskały je w 1595 roku. Rozwój miasta przerwała wojny polsko-szwedzkie połowy XVII w. i wojna północna (1700–1721). Mimo odbudowy, Wiskitki nie odzyskały już poprzedniego znaczenia. W ramach represji popowstaniowych w 1869 r. Rosjanie ponownie odebrali prawa miejskie. Rozwój ościennego Żyrardowa przyczynił się następnie do marginalizacji znaczenia osady.

W latach 1940–1975 Wiskitki utraciły nawet status siedziby gminy na rzecz gminy Żyrardów-Wiskitki. Samodzielność administracyjną odzyskały dopiero w 1975 roku. Obecnie Wiskitki znane są m.in. jako jeden z węzłów autostrady A2.

Drukuj