Cmentarz żydowski, założony w 1820 r., znajduje się przy ul. Rataja. W 1899 r. obejmował powierzchnię 0,4316 ha. Nekropolia została zniszczona przez Niemców w 1939 roku. Resztki macew można było odnaleźć jeszcze w latach pięćdziesiątych XX wieku[1.1].

Drukuj
Przypisy
  • [1.1] Wołos M., Cmentarze żydowskie w województwie pomorskim w latach 1920–1939, [w:] Gminy Wyznaniowe Żydowskie na Pomorzu w województwie pomorskim w okresie międzywojennym (1920–1939), Toruń 1995, ss. 227–228.