Nowy cmentarz żydowski w Wyszogrodzie (ul. Niepodległości, działka nr 696/5) został założony w 1830 r. Znajduje się w południowo-wschodniej części miasta, za cmentarzem rzymsko-katolickim. Na powierzchni 0,2 ha zachowały się 2 nagrobki. Teren cmentarza nie jest ogrodzony.

Podczas II wojny światowej Niemcy zdewastowali kirkut. Płyty nagrobne wykorzystali jako materiał brukarski. Cmentarz po wojnie zadrzewiono.

W 1989 r. z inicjatywy Alexa Gmacha wystawiono bramę i pomnik poświęcony pamięci Żydów z Wyszogrodu zamordowanych podczas Holokaustu.

Na tablicy widnieje napis w języku hebrajskim i polskim: Pamięci Żydów z Wyszogrodu zamordowanych przez hitlerowców w latach 19939-1945. Komitet Żydowski Polonii Amerykańskiej, Wyszogród 1989.

Z drugiej strony pomnika widoczny jest napis: Nawet umarłym nie dali spokoju. Ten cmentarz został zbezczeszczony przez hitlerowskich barbarzyńców w latach 1939-1945.

Wokół pomnika umieszczono kilka symbolicznych macew. Zostały one wystawione z inicjatywy rodziny Brzozowskich z USA oraz żydowskiej społeczności z Wyszogrodu.

Drukuj